Events

27. September 2017
Altes Wasserwerk
27. September 2017
Atlantis

DJ: Ralf

27. September 2017
Café POW

Live: Kasierstühler Jungwinzer, Neuer Süßer & Zwiebelkuchen

27. September 2017
ELPI

DJ: Chester

27. September 2017
Jazzhaus

Live: Pe Werner & Frank Chastenier

27. September 2017
Roccafé
27. September 2017
Schneerot
27. September 2017
The Great Räng Teng Teng

Moderation: Eva Gutensohn & Pia Masurczak